مراقبت های بعد از جراحی بینی

2022-08-13T12:56:32+04:30

جراح بینی یا در واقع راینولوژیست ؛ در جلسه مشاوره و همچنین روز جراحی بینی ، دستورالعمل های دقیقی [...]