مراقبت های بعد از جراحی بینی

2023-02-02T13:40:16+03:30

جراح بینی یا در واقع راینولوژیست ؛ در جلسه مشاوره و همچنین روز جراحی بینی ، دستورالعمل های دقیقی [...]